Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

Παρατίθεται σαν συνημμένο το ΦΕΚ με τον Ν.4087/16-10-2012 Άρθρο 3 που αφορά την Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

Συνημμένα αρχεία: