ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 30.10.2012 συνεδρίασή της αποφάσισε την:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απελευθέρωση του Δικηγορικού Επαγγέλματος και τα φημολογούμενα φορολογικά μέτρα.

ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών

Για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στα Πλημμελήματα:

Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2006 σε β΄ βαθμό).

          Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                          Χρήστος Ηρ. Ράπτης