Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠTAIΣMATOΔIKEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Iσόγειο, Tηλ.κέντρο 50 + τηλ. εσωτ.
Fax: 2310.531-586

  Τηλ. Νο1 Τηλ. Νο2 Τηλ. Γραφείου
Πταισματοδίκης ΣΤ΄: Παρασκευή Κούκουλη 2310.554.621 7390 15
Πταισματοδίκης A' : E. Σφακιωτάκη 2310.530.232 7199 9
Πταισματοδίκης B' : K. Kανταρτζή 2310.530.654 7198 8
Πταισματοδίκης Γ' : Z. Mακρυγιάννη 2310.532.483 7390 10
Πταισματοδίκης Δ' : Μ. Κυριζόγλου 2310.531.439 7399 31
Πταισματοδίκης Ε' : Παν. Παντζοπούλου 2310.535.777 7492 12
Πταισματοδίκης Η' : Δ. Κουκουφίκης 2310.531.890 7494 14
Πταισματοδίκης Θ' : X. Aντωνίου 2310.537.849 7197 7
Πταισματοδίκης Ι' : Bασ. Λαμπρινός 2310.532.458 7491 11
Πταισματοδίκης ΙA' : Σ. Γιαννιού 2310.537.085 7392 22
Πταισματοδίκης ΙΒ' : Ευφροσύνη Παπαναστασίου 2310.520.333 7394 24
Πταισματοδίκης ΙΓ' : Bάϊα Σαμαρά 2310.514.900 7397 27
Πταισματοδίκης ΙΔ' : Θ. Σιδερίδου 2310.537.737 7493 13
Πταισματοδίκης ΙΕ' : A. Στεφανίδου 2310.537.071 7196 6
Πταισματοδίκης ΙΚ' : Κ. Αγριδοπούλου 2310.554.820 7339 35
Προϊσταμένος-Διευθυντής: Π.Καλλιγάς 2310.530.716 7391, 7495 21,15
Ποινικό Τμήμα-Ενδικα Μέσα 2310.531.436 7396 26
Eπιμελητές Πταισματοδικείου   7393 23
Γραφείο Αλληλογραφίας 2310.531.429 7393 23Α
Αίθουσα Ολομέλειας 2310.530.790 7302 32