ΨΗΦΙΣΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

«Η κατάργηση, από αρχές Δεκεμβρίου 2017, με άτυπη απόφαση της πρώην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε, νυν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΝΠΔΔ, η οποία έγινε αποδεκτή και από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, της νομικής συμβουλής στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, στερεί από τους συναδέλφους, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο της ανατεθειμένης σε αυτούς εντολής, την δυνατότητα να συζητούν με τους κατά τεκμήριο ειδικούς και να επιλύουν τα σοβαρά νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις εμπράγματες σχέσεις, με τρόπο ταχύ, ασφαλή και έγκυρο και ως εκ τούτου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της αποτελεσματικής και ορθής εκπροσώπησης των συμφερόντων των εντολέων τους.

Ήδη, εξαιτίας αυτού, δυσλειτουργίες που διαπιστώνονται καθημερινά είναι: α) δυσχερής & αβέβαιη εξέλιξη στην πορεία των αιτήσεων που κατατίθενται καθημερινώς, β) ανασφάλεια συναλλαγών, γ) εξάρτηση του νομικού ελέγχου των πράξεων από το «νομικό αισθητήριο» του υπαλλήλου στον οποίο θα χρεωθεί.

Αφού πλέον στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης υπάρχει το ίδιο εργασιακό καθεστώς (ανυπαρξία δικηγόρων-ύπαρξη μόνο υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου), μία επωφελής λύση θα ήταν η κατ’ αποκοπήν παροχή νομικής συμβουλής από συναδέλφους δικηγόρους Θεσσαλονίκης, που θα επιλεγούν βάσει προθεσπισμένων αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά εύλογο χρονικό διάστημα και θα αμείβονται από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ταυτόχρονα αναγκαία είναι η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των δικηγόρων σε ημερήσια βάση και σε χρονική ζώνη τουλάχιστον μίας ώρας καθορισμένης εκ των προτέρων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεται την ευθύνη του τόσο απέναντι στα μέλη του, προκειμένου να μπορούν να διεκπεραιώνουν λυσιτελώς τις υποθέσεις που χειρίζονται όσο και απέναντι στην κοινωνία αφού, απώτερος αποδέκτης της ωφέλειας που προκύπτει από την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου είναι οι συναλλασσόμενοι πολίτες.

Για τον σκοπό αυτό:

Α) ζητεί την επαναφορά της νομικής συμβουλής στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και την, σύμφωνα τα ανωτέρω, κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των δικηγόρων.

 

Β) Κοινοποιεί το παρόν ψήφισμα:

Ι) Προς τo ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

ΙΙ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΙΙΙ) Προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του Εφετείου Θεσσαλονίκης

IV) Προς τον σύλλογο εμμίσθων υποθηκοφυλάκων