Ψήφισμα για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του αναφορικά με το ευρισκόμενο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Το άρθρο 16 του Συντάγματος προβλέπει ρητά ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση», ότι «οι καθηγητές τους είναι δημόσιοι λειτουργοί» και ότι «η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται».

Ο Δ.Σ.Θ θεωρεί  ότι οι  παραπάνω  ρητές απαγορεύσεις που προβλέπει το Σύνταγμα δεν είναι δυνατό να παρακαμφθούν με γνώμονα το δίκαιο της ΕΕ όπως υποστηρίζεται από μερίδα  έγκριτων  Συνταγματολόγων. Η Ελλάδα δεν έχει καταδικασθεί ποτέ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου εξαιτίας της απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ούτε έχει παραπεμφθεί για αυτόν τον λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της ΕΕ. Εξάλλου, η ίδρυση Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, αντιβαίνει στο Σύνταγμα καθώς αυτά είναι ΝΠΙΔ και όχι ΝΠΔΔ. Συνεπώς, η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, κερδοσκοπικών ή μη, απαιτεί αναθεώρηση του Συντάγματος και δεν μπορεί να θεσπιστεί με τυπικό νόμο.

Πέραν τον ανωτέρω, εκφράζει την ανησυχία του και για τη βιωσιμότητα της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εθνικά περιοχή, ενόψει της λειτουργίας των νέων νομικών οντοτήτων που πρόκειται να ιδρυθούν με βάσει τις διατάξεις του προωθούμενου νομοσχεδίου.