Εκδήλωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την Ενεργειακή Διαμεσολάβηση. Εισηγητής ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής της ΡΑΑΕΥ Αναπλ. Καθ. Κ. Κόμνιος

Για πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής της ΡΑΑΕΥ – Αρμοδιότητες και Διαδικασία