Ψήφισμα για τη σύλληψη συναδέλφου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την αγανάκτησή του για την άνευ νομικής βάσεως σύλληψη νέου συναδέλφου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και μάλιστα για λόγους που σχετίζονται άμεσα με αυτά. Από τα στοιχεία που περιήλθαν στον Δικηγορικό Σύλλογο προκύπτει ότι η προδήλως αστήρικτη κατηγορία εις βάρος του συναδέλφου οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός, ότι αυτός μετέβη ως δικηγόρος προκειμένου να λάβει εξουσιοδοτήσεις από εντολείς του προκειμένου να υποβάλλει αίτημα χορήγησης ασύλου.

Υπενθυμίζεται προς όλες τις αρμόδιες αρχές, ότι η άσκηση του λειτουργήματος του Δικηγόρου αποτελεί εγγενές στοιχείο του κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος δικαιώματος εκάστου να τύχει δικαστικής προστασίας, και ως εκ τούτου ανήκει στο βασικό περιεχόμενο του κράτους δικαίου (ΣτΕ 2128/2013).

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συναδέλφου και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι η σύλληψη του αποτελεί προσβολή απέναντι στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Οποιαδήποτε στοχοποίηση δικηγόρου κατά την άσκηση του λειτουργήματος του δεν είναι ανεκτή και θα προκαλέσει την άμεση και ομόθυμη αντίδραση του δικηγορικού και όχι μόνο κόσμου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

 Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                            Χρήστος Ε. Βρίκος