ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΔΣΘ ΓΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη, 19.11.2020

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ολοένα αυξανόμενη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοιού (covid -19) στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, εξέλιξη που ήδη είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο δύο κρατουμένων των Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης. Οι δομές φιλοξενίας κρατουμένων αποτελούν, σύμφωνα και με τον Ε.Ο.Δ.Υ., χώρους με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς της λοίμωξης Covid -19, στις οποίες δυστυχώς και λόγω του υπερπληθυσμού τους, δεν μπορεί σήμερα να τηρηθεί η εφαρμογή του μέτρου της φυσικής αποστασιοποίησης, το οποίο αποτελεί το πρωταρχικό και αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή μετάδοσης του ιού. Το γνωστό σε όλους τους αρμοδίους φορείς και χρόνιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, στην παρούσα συγκυρία δημιουργεί απειλητικές συνθήκες όχι απλώς για το επίπεδο διαβίωσης, αλλά για την ίδια τη ζωή των κρατουμένων, που αδυνατούν να προφυλαχθούν αποτελεσματικά από τη διασπορά της νόσου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ως θεματοφύλακας των κοινωνικών δικαιωμάτων, επισημαίνει ότι η διασφάλιση της υγείας αλλά και της ίδιας της ζωής των κρατουμένων και των σωφρονιστικών υπαλλήλων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας, η οποία πρέπει κατεπειγόντως να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφορικά με τους χώρους κράτησης. Προς τούτο, παράλληλα με τα ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υποβάλλει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας με σκοπό την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών της χώρας, καθόσον είναι το μοναδικό μέτρο που μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελεσματικά να αποτρέψει τη διάδοση της νόσου εντός των καταστημάτων κράτησης, ταυτόχρονα βέβαια με την εφαρμογή του προβλεπόμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου που έχει εκδώσει ο Ε.Ο.Δ.Υ..