Πράξη 26-2020 Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 26 /2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

ΟΡΙΖΕΙ

Α) ότι οι ματαιωθείσες διαρκούσης της αναστολής υποθέσεις της δικασίμου της 10ης Νοεμβρίου 2020 μεταφέρονται στη δικάσιμο της 12ης Ιανουαρίου του 2021,

Β) ότι οι ματαιωθείσες διαρκούσης της αναστολής υποθέσεις της δικασίμου της 19ης Νοεμβρίου 2020 μεταφέρονται στη δικάσιμο της 21ης Ιανουαρίου του 2021.

ΚΟΥΦΑΛΙΑ, 19/11/2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΠΤΗ

Ειρηνοδίκης Γ΄