Πρωτοδικείο

ΠPΩTOΔIKEIO
1ος όροφος (500) και 2ος όροφος (200)
(Tηλ. Kέντρο 23103311 + Εσωτ.)

 

Γραφεία

Τηλέφωνο 1

Τηλέφωνο 2

Τηλέφωνο 3

Fax

Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

233

2313311233

2310529626

 

2310548020

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

237

2313311237

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

235

2313311235

2313311241

2310511987

2310548020

 

2313311245

 

2310534202

 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

247

2313311247

2310527727

 

2310527727

249

2313311249

2310553273

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ και ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

220

2313311220

2310515960

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

206

2313311206

2313311222

 

 

207

2313311207

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

253

252

2313311253

2313311252

2310519625

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

261

257

265

 

2313311261

2313311257

2313311265

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ – ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

201

2313311201

 

 

 

205

2313311205

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

214

216

2313311214 2313311216

 

 

 

ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

212

2313311212

 

 

 

 

2313311209

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΟ

2313311341

2310552942

 

2310552942

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

268

2313311268

2310518909

 

2310518909

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

236

2313311236

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΘΗΚΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

271

2313311271

2310519013

 

2310519013

272

2313311272

2313311273

 

 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ – Μ.Ο.Δ.

117

2313311117

2310518398

 

2310518398

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΗΛΙΚΩΝ

117

2313311117

2310518398

 

2310518398

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

225

2313311292

2313311227

 

2313311292

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ κατά ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

105

2313311105

2310527734

 

2310527734

107

2313311107

2310544485

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

106

2313311106

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

219

2313311219

2310555930

 

2310555930

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

233Α

2313311293

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

213Α

2313311221

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

267

2313311267

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

210

2313311210

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

256

2313311256

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (100 ημερών)

256

2313311258

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ

251

2313311251

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

110

2313311110

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

202

2313311202

 

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

232

2313311232

 

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ν.4022/2011

240

2313311240

 

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ν.4022/2011

217

2313311217

 

 

 

1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

165

2313311165

2310513132

 

2310513132

2ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

164

2313311164

2310533301

 

2310533301

3ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

101

2313311101

2310552941

 

2310552941

4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

162

2313311162

2310513197

 

2310513197

5ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

166

2313311176

2310523033

 

2310523033

6ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

165Α

2313311291

2310515000

 

2310515000

7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

102

2313311102

2313311102

 

2313311102

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

276

2313311276

 

 

2313311276

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

277

2313311277

 

 

2313311277

3ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

278

2313311278

 

 

2313311278

4ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

163

2313311163

2310513307

 

2310513307

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

162Α

2313311183

2310519086

 

2310519086