Δικαστήριο ανηλίκων

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

(2ος όροφος)

 

Τηλ.Εξωτ.

Τηλ.Εσωτ.

Αρ. Γραφ.

 

ΠροϊστάμενοςΥπηρεσίαςΕπιμελητώνΑνηλίκων

2310 522 875

–2313311 279

Fax:2310522875

 

7279

 

279

 

 

ΕπιμελητέςΑνηλίκων

2313311 275

2313311 279

2310 544 121

2313311 260

7275

7279

7260

275

279Α

275Α

260