Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για το ζήτημα της αναστολής των καταχρηστικών προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά τα διαστήματα της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω COVID

Ενόψει της αναστάτωσης που έχει προκληθεί λόγω της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 762/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου, σχετικά με το ζήτημα της αναστολής ή μη των καταχρηστικών προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά τα διαστήματα της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας του COVID και ενόψει του γεγονότος ότι εγείρεται σοβαρό θέμα απώλειας τέτοιων προθεσμιών σε πληθώρα υποθέσεων που χειρίζονται συνάδελφοι ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσος, απέστειλε επείγουσα επιστολή στη Συντονιστική Επιτροπή προκειμένου να ζητηθεί η άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς επίλυση του ζητήματος και να οριστεί ρητώς ότι στην έννοια των προθεσμιών άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά τα διαστήματα 13.3.2020 έως 31.5.2020 και 7.11.2020 έως 5.4.2021 νοούται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 544 παρ. 5, 564 παρ. 3 ΚΠολΔ.

Για το σκοπό αυτό συνετάγη με την επικουρία επιφανών νομικών συμβούλων της Ολομέλειας σχέδιο διάταξης νόμου (μετά της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης).

Επισυνάπτεται το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης.

Συνημμένα αρχεία: