Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “H Tέχνη ως μέσο επικοινωνίας στην επίλυση συγκρούσεων: Ένας διαπολιτισμικός διάλογος”.

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.