ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ