ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,

(3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης).

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 18.12.2017.

 

 

             Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

 

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                          Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου