ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ 18.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
Συνημμένα αρχεία: