Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορειτικής Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: