Επιστημονική Εκδήλωση στη μνήμη των καθηγητών Λ. Κοτσίρη, Α. Κιάντου-Παμπούκη, Κ. Παμπούκη

Ο Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου διοργανώνει  επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ». 

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αειμνήστων καθηγητών του Εμπορικού Δικαίου, Λ. Κοτσίρη, Α. Κιάντου-Παμπούκη, Κ. Παμπούκη (κατά τη χρονολογική σειρά της εκδημίας τους το 2020) που τίμησαν τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. με τη διδασκαλία και το έργο τους.

Συνημμένη η πρόσκληση και το πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης.