Πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) ασκούμενο, στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης  στα πλαίσια της άσκησής του, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 26.9.2014.

     Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                     Χρήστος Ηρ. Ράπτης