ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                  Θεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει έναν  (1) ασκούμενο στο Υποθηκοφυλάκειο και έναν (1) ασκούμενο στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 13.04.2022.

 

           Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                 Χρήστος Ε. Βρίκος