Άυλες ψηφιακές υπογραφές: Ξεκινά η διαδικασία δωρεάν χορήγησης σε πρώτη φάση στους δικηγόρους των οποίων οι ήδη υφιστάμενες ψηφιακές υπογραφές της ΑΠΕΔ δεν έχουν λήξει ακόμη.

Ξεκινά από την Πέμπτη 07.04.2022 η διαδικασία χορηγήσεως των νέων δωρεάν άυλων (απομακρυσμένων)  ψηφιακών υπογραφών.

Για λόγους πρακτικούς, σε πρώτη φάση θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι Δικηγόροι των οποίων οι ήδη υφιστάμενες ψηφιακές υπογραφές («USB-sticks») της ΑΠΕΔ δεν έχουν λήξει ακόμη, καθώς στην κατηγορία αυτή το στάδιο και η διαδικασία ταυτοποιήσεως δύναται να γίνει άμεσα και γρήγορα εξ αποστάσεως, ήτοι χωρίς την φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου προς τούτο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι («ληγμένα στικάκια» ή/και Δικηγόροι που το πρώτον λαμβάνουν ψηφιακή υπογραφή), με διαδικασίες αυτοπρόσωπης παρουσίας στον ΔΣΘ.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του portal Ολομέλεια στην επιλογή «Αίτηση Χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού» στο μενού “Υπηρεσίες για δικηγόρους”.

Θα πρέπει πρώτα ο Δικηγόρος να έχει ελέγξει από το banner «Μητρώο» τα προσωπικά του στοιχεία και ιδίως αν είναι περασμένα (σωστά) τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας και του mail του.

Μετά την υποβολή του πρώτου αιτήματος ακολουθεί επικοινωνία με την Αρχή Πιστοποίησης (ΚΕΕΕ), όπου ο Δικηγόρος λαμβάνει mails και ανακατευθύνεται σε ιστοτόπους της Αρχής.

Αφού λάβει δύο έγγραφα από την Αρχή, μία Αίτηση και τους Γενικούς Όρους, θα πρέπει να τα υπογράψει ψηφιακώς με το στικάκι της ΑΠΕΔ, όπως επίσης και την Αστυνομική του Ταυτότητα και στην συνέχεια να επισυνάψει τα τρία αυτά (ψηφιακώς υπογεγραμμένα με τον ανωτέρω τρόπο) έγγραφα.

Πολύ σύντομα θα γίνει η ταυτοποίηση του δικαιούχου, οπότε πλέον θα μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα, όπου εφεξής θα υπογράφει ψηφιακώς τα έγγραφά του.

Επισυνάπτεται αναλυτικός οδηγός για την έκδοση των ψηφιακών υπογραφών για τους κατόχους ενεργών ψηφιακών υπογραφών μέσω ΑΠΕΔ όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.