ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο