Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων, Δικαστικός Χάρτης και Νομική Βοήθεια, τα βασικά θέματα που συζητησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συναντήθηκε χθες, 9.5.2022, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υφυπουργό Γεώργιο Κώτσηρα και συζήτησε μαζί τους σημαντικά θέματα του κλάδου και συγκεκριμένα:

1. Σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών».

Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της από 2-4-2022 απόφασης της Ολομέλειας, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της για τα ζητήματα της τροποποίησης του καθεστώτος προαγωγικής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών και της επιθεώρησης των δικαστηρίων αλλά και την αντίθεσή της σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου και ιδίως:
α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους.
Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε, σε κάθε περίπτωση, να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Ολομέλειας των οικείων Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής και τη διενέργεια πολιτικών και ποινικών δικών με τηλεδιάσκεψη, κατά το μέρος που οδηγούν στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου.
γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Συντονιστική Επιτροπή για τις θέσεις του Υπουργείου και δήλωσε ότι δεν υπάρχει στο Υπουργείο κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας. Περαιτέρω, δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να λάβει χώρα οποιαδήποτε αλλαγή, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους φορείς της δικαιοσύνης και της κοινωνίας, γεγονός που απαιτεί βάθος χρόνου.
Επίσης, δήλωσε ότι μελετά την επέκταση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι περιφερειακοί σχηματισμοί και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:
1. Την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας προκειμένου να ενημερωθεί αυτή αναλυτικά για τη συνάντηση με τον Υπουργό.
2. Την προβολή των θέσεων του δικηγορικού σώματος με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
3. Την ενημέρωση των βουλευτών, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών και οικονομικών φορέων για τις δυσμενείς συνέπειες από τυχόν κατάργηση υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών.
4. Να προτείνει στην Ολομέλεια να προβεί σε όποιες άλλες δράσεις ενίσχυσης και διεκδίκησης των θέσεών της.

2. Άρθρο 187 παρ. 6 ΠΚ

Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της από 2.4.2022 απόφασης της Ολομέλειας ζήτησε την κατάργηση άλλως τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ. Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31.5.2022. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

3. Κώδικας Δικηγόρων

Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε την άμεση συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων.

4. Νομική Βοήθεια

Η Συντονιστική Επιτροπή στα πλαίσια της διεκδίκησης για άμεση εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους δικηγόρους έθεσε το θέμα της άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού από το ΤΑΧΔΙΚ, άλλως της προώθησης νομοθετικής ρύθμισης ώστε η εκκαθάριση αυτή να γίνεται με επιμέλεια της Ολομέλειας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα οργανικά κενά.

5. Κατάργηση μεγαρόσημων

Η Συντονιστική Επιτροπή, ενόψει της φημολογούμενης κατάργησης των μεγαρόσημων από τα τέλη Ιουνίου 2022, ζήτησε να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων και ταλαιπωρίας των συναδέλφων από την έλλειψή τους και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέχρι αυτό να υλοποιηθεί να παραταθεί η έκδοση μεγαρόσημων, σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς.

.6. Αποδοχή κληρονομιάς από Δικηγόρους

Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρους, κατ’ ανάλογη διαδικασία με τις ένορκες βεβαιώσεις άλλως, τη δυνατότητα αποδοχής ενώπιον του Γραμματέα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται.
Επίσης, ζήτησε να αναλάβει την εκτέλεση έργου, το οποίο να αρνούνται ή αδυνατούν να επιτελέσουν σήμερα άλλοι δημόσιοι λειτουργοί.