ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ Δ.Σ.Θ. ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                    Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2016

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,

(3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης).

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 11.8.2016.

 

 

             Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                            Χρήστος Ηρ. Ράπτης