Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική του ΑΠΘ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Νέα καταληκτική ημερομηνία 30/9/2022.

Η Νομική Σχολή και το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά να λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική» που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον ίδιο τίτλο, και προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, στην παρακάτω πλατφόρμα, έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 23:59.

https://ictlaw.web.auth.gr/index.php/application/

Τα μαθήματα θα διεξάγονται εντός της εβδομάδας, απογεύματα, εξ’ αποστάσεως, εκτός της εξεταστικής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο κτήριο της Νομικής ΑΠΘ ένα Σαββατοκύριακο τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2023. Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δύο (2) εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση των παρακάτω μαθημάτων και ένα (1) την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Μαθήματα Α’ εξαμήνου

  1. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Διαχείρισης Πληροφοριακών Ροών
  2. Τηλεπικοινωνίες
  3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  4. Στρατηγική Επικοινωνία

Μαθήματα Β’ εξαμήνου

  1. Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Cybersecurity
  2. Ειδικά Μαθήματα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
  3. Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση του Διαστήματος
  4. Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Γ’ εξάμηνο

  1. Μεταπτυχιακή Διατριβή

Τα τέλη φοίτησης για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €). Στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται έκπτωση στα τέλη φοίτησης ύψους 20%. Ισχύουν οι απαλλαγές από τα τέλη φοίτησης που ορίζει ο νόμος. Για τα δίδακτρα και τον τρόπο εισαγωγής βλ. https://ictlaw.web.auth.gr

 

Έναρξη μαθημάτων το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

 

Συνημμένα αρχεία: