ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νομικούς. Τα μαθήματα προσφέρονται στα ελληνικά και με την ολοκλήρωσή τους παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΕΚΠΑ.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των προγραμμάτων είναι ο Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Δ.Σ.Θ, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τα πέντε μαθήματα και ιδιαίτερα για το Law & Economics το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα προγράμματα e-learning του ΕΚΠΑ, τις τελευταίες δύο δεκαετίες.