Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Άσκηση Δύο (2) Υποψηφίων Δικηγόρων Στη Νομική Υπηρεσία Του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο