Ανακοίνωση σχετικά με βλάβες ανελκυστήρων και καταστροφή θυρών και πλαισίων εισόδων ανελκυστήρων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: