Πρόσκληση της Επιτροπής Διαιτησίας για συμμετοχή στην αναθεώρηση του Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΣΘ.

Η Επιτροπή Διαιτησίας του Συλλόγου προσκαλούν τους συναδέλφους δικηγόρους να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση των εργασιών της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΣΘ.

Προς στην κατεύθυνση αυτή παρακαλούνται οι συνάδελφοι για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTx8GdBLs1p50FSc3PeJp2hfWIq7b4hHnLdxtpdmwbn9igXw/viewform?usp=sf_link

Το παρόν στάδιο της διαβούλευσης θα είναι ανοικτό μέχρι τις 15.7.2018.

Η συμμετοχή στη διαδικασία δεν προϋποθέτει τη συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος