Ενημέρωση για τα POS της Τράπεζας Πειραιώς

Σύμφωνα με την από 22/03/2018 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας Πειραιώς και ειδικότερα αναφορικά με τα μηχανήματα ΕFT/ΡΟS που τοποθετούνται στα γραφεία των Δικηγόρων / Μελών του ΔΣΘ, προβλέπεται – μεταξύ άλλων -μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης του κάθε τερματικού. Με τη συμπλήρωση του 12μήνου και εφόσον οι συνολικές συναλλαγές υπερβαίνουν τα €9.000, θα παραμείνει η μηδενική χρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση, ενεργοποιείται μηνιαία χρέωση €9 + ΦΠΑ.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ετήσιες συναλλαγές μέσω του τερματικού δεν υπερβαίνουν τα €9.000 και ο Δικηγόρος/Μέλος αιτηθεί – μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας – τη συνέχιση της μηδενικής χρέωσης, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας με τον ΔΣΘ, θα εξετάζει κατά περίπτωση τα αιτήματα αυτά, με γνώμονα την εύρεση μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας την συνολική σχέση του αιτούντα με την Τράπεζα.