Πρόσκληση στα γενέθλια του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού “Έρεισμα ΔΡΑσης”

Παρακαλούμε δείτε την συνημμένη πρόσκληση