Απόφαση για την λειτουργία των Δικηγορικών Γραφείων κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 05 Ιουλίου 2018

 Αρ.Πρωτ.  6013

    Συνάδελφοι,

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στη συνεδρίασή του υπ.αρ. 31/03.07.2018 αποφάσισε, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (01η Ιουλίου – 15η Σεπτεμβρίου 2018), να είναι κλειστά τα δικηγορικά γραφεία τις απογευματινές ώρες στις εργάσιμες ημέρες και κάθε Σάββατο όλη την ημέρα.  Η σχετική ανακοίνωση πρέπει να αναρτάται υποχρεωτικά στην εξώθυρα κάθε δικηγορικού γραφείου.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό να αποφεύγονται προβλήματα κατά την επίδοση δικογράφων σε δικηγόρους-αντικλήτους που απουσιάζουν σε διακοπές, σας καλεί:

  Α) Όσοι σχεδιάζετε να απουσιάσετε από την πόλη κατά τις δικαστικές διακοπές, να γνωστοποιήσετε εγγράφως στο Σύλλογό, ποιο χρονικό διάστημα θα λείψετε και

  Β) να μη δίνετε εντολή για επιδόσεις σε συναδέλφους που απουσιάζουν και που τήρησαν τις ανωτέρω διατυπώσεις, πριν ελέγξετε την τυχόν απουσία τους.

  Η δήλωσή σας προς το Σύλλογο  προσκομίζεται εις διπλούν. Η μία θεωρείται από το Σύλλογο και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και η άλλη μένει στο αρχείο του Συλλόγου.

  ΕΠΙΣΗΣ: Όσοι συνάδελφοι έχουν αλλαγή των στοιχείων που αναγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Συλλόγου μας έτους 2018, να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή γραπτώς στο γραφείο 8, προκειμένου να καταχωρηθεί στο νέο κατάλογο (έτους 2019) που θα κυκλοφορήσει.

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                             Πέτρος Ε. Σαμαράς