ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, ώρα 4.00′ μ.μ.

στην αίθουσα «ΘΕΟΔΩΡΑ» του ξενοδοχείου «ΚΑΨΗΣ»

(Μοναστηρίου 18)

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

2) Προγραμματικές ανακοινώσεις των υποψηφίων στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου

 

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                              Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται λόγω έλλειψης απαρτίας την Πέμπτη 16η  Νοεμβρίου 2017.