4η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ www.dsth.gr/nomothesia-phorologika  Η 4η ΕΚΔΟΣΗ (1/4/2017 – 30/9/2017)ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ