Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο 15-16 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα: H Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο: “Intellectual Property Protection in the EUContemprary Challenges and Prospects” με θέμα:

 «H Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες :

 Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 (12:00-18:00) και Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 (12:00-18:30).

 Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή για κάθε ημέρα ξεχωριστά μέσω του

συνδέσμου: https://zoom.us/webinar/register/WN_Y8FZaYsrTBex-YVCp6kt_g

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.