Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο 13-14 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα: Σύγχρονοι προβληματισμοί του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: “Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights” με θέμα:

 «Σύγχρονοι προβληματισμοί του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου»

 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες:

 Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 (11:00-17:45) και Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 (11:00-17:45).

 Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή για κάθε ημέρα ξεχωριστά μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/webinar/register/WN_lDwOuWMqRwKR7NuFT2slUA

 Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.