ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος_”Energy Politics in the Eastern Mediterranean”_29.05.2023 (18.30-19.30)

Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα: “Energy Politics in the Eastern Mediterranean”, και επίσημο προσκεκλημένο και Εισηγητή τον Επ. Καθηγητή Elai Rettig, Bar-Ilan University, Head of Energy Division at BESA, διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο “Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική” (https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/energylaw), τη Δευτέρα 29/05/2023 και ώρες 18:30-19:30.
Ο εξειδικευμένος Εισηγητής θα αναλύσει τις πλέον πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις στη Ανατολική Ευρώπη. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Πληροφορίεςhttps://www.ihu.gr/ucips/post-9809
Eγγραφές μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/2734/online-form
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, λαμβάνετε αυτόματα το σύνδεσμο (zoom link) για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.
 
Γλώσσα εργασιών: αγγλική.
Συνημμένα αρχεία: