Επαναπροσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω εκλογών

Υπενθυμίζουμε  στους συναδέλφους-μέλη του Συλλόγου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ.4 Κ.Πολ.Δ τόσο το Πρωτοδικείο όσο και το Ειρηνοδικείο  Θεσσαλονίκης επαναπροσδιορίζουν με πράξεις των Προέδρων τους τις ματαιωθείσες υποθέσεις λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και θα πρέπει οι συνάδελφοι να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων αυτών μέσω της ιστοσελίδας solon.gov.gr  ή της ιστοσελίδας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης( https://eirthess.wordpress.com/2023/05/26/%ce,%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%af%cf%89/ )