ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Στη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2019-2020 συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.  Στο  πλαίσιο των σχεδιαζόμενων εορτασμών αποφασίστηκε η έκδοση Λευκώματος το οποίο θα καταγράφει την ιστορία της Σχολής από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι, φίλοι, υπάλληλοι και συνεργάτες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ ή  οι απόγονοι και συγγενείς τους, διαθέτουν  στο προσωπικό ή οικογενειακό τους αρχείο, σχετικό υλικό (φωτογραφίες, παλιά βιβλιάρια σπουδών, λοιπά έγγραφα, γραπτές μαρτυρίες, επιστολές κ.λπ.) και επιθυμούν να συμβάλουν στον εορτασμό, να  στείλουν το αρχειακό υλικό που κατέχουν, ηλεκτρονικά, είτε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Λευκώματος καθηγητή Αστικού Δικαίου κ. Αχ. Κουτσουράδη ([email protected]) είτε στην επιστημονική συνεράτιδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΔρΝ Κ. Κηπουρίδου ([email protected]). Εφόσον το υλικό κριθεί από την επιτροπή δημοσιεύσιμο στο Λεύκωμα θα γίνει, αυτονόητα, αναφορά στο όνομα του προσώπου που ευγενώς το παραχώρησε.