Πρόσκληση για παραλαβή σχετικών και λοιπών εγγράφων από το προς καταστροφή άχρηστο αρχειακό υλικό του Πρωτοδικείου Ρόδου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: