ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προχωρήσει σε τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΣ 279/8/12.04.2024 απόφασης του ΔΣ του φορέα Ελληνικού Κτηματολογίου για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης), προκειμένου η εφαρμογή της να εκκινήσει από την Τετάρτη 8 Μαϊου 2024

Η υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή αφορά πράξεις που συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται προς εγγραφή από τους ίδιους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των συμβολαιογραφικών πράξεων: α) διανομής, β) ανταλλαγής, γ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και δ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση, καθώς και τις πράξεις που συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους και αφορούν σε εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών και εγγραφή προσημείωσης.