Πρόσκληση για παραλαβή σχετικών απο το προς καταστροφή αρχειακό υλικό του Ειρηνοδικείου Βεροίας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: