Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στο Ε.Β.Ε.Θ.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: