Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ΦΕΚ Β 1525/21.7.2015

Συνημμένα αρχεία: