ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

O Δήμος Παύλου Μελά προσκαλεί όσους/όσες υποψήφιους/ες Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι (6) μηνών, κατόπιν εισήγησης του Δικηγόρου διορισμένου με έμμισθη εντολή του Δήμου, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά, να υποβάλλουν την αίτησή τους, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο [email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29-05-2024 έως και 10-06-2024.