Νέα Δικηγορική Ύλη – Υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στους καταλόγους του ν. 5095/2024

Σε συνέχεια της από 17.5.2024 Ανακοίνωσης (βλ. https://tinyurl.com/e6metucm ) υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που παρακολούθησαν και παρακολουθούν τα Ειδικά Σεμινάρια ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στους ειδικούς καταλόγους του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, της παρ. 1 του άρθρου 787 και της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας λήγει στις 29/05/2024 και ώρα 12:00΄.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Portal Olomeleia (www.olomeleia.gr), η οποία πέραν των προσωπικών τους στοιχείων, έχει το εξής περιεχόμενο:

«Δηλώνω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 33305/9.5.2024 αποφ. Υπ. Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 2706/9.5.2024) και συγκεκριμένα:

1. Είμαι μέλος του ΔΣ…

2. Έχω τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών μου υποχρεώσεων στο Σύλλογο που ανήκω

3. Δεν μου έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, πέραν της επίπληξης

4. Έχω συμπληρώσει ….. (…) έτος/η δικηγορίας. (Ανάλογα με τον κατάλογο)»

Ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στους άνω καταλόγους γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας. Διευκρινίζουμε ότι οι αιτήσεις απευθύνονται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για τη συμπερίληψη σε κάθε κατάλογο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των σεμιναρίων (βλ. το πρόγραμμα εδώ: https://tinyurl.com/4awd2dp9 ) για κάθε ενδιαφερόμενο θα εκδοθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό το οποίο θα διαβιβαστεί αυτόματα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Θα γίνεται δε μηχανογραφικός έλεγχος της συμμετοχής σε κάθε Σεμινάριο.

Όσοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν για τεχνικούς λόγους να παρακολουθήσουν πλήρως και ολοκληρωμένα όλα τα σεμινάρια, μπορούν να το κάνουν μέσω του καναλιού You Tube της Ολομέλειας από σήμερα (28.5.2024) τα δύο πρώτα (σωματεία και προσημειώσεις) και από την Πέμπτη (30.5.2024) το τρίτο (κληρονομητήρια).

Η είσοδος στο κανάλι You Tube της Ολομέλειας πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του Portal Olomeleia για όσους συναδέλφους επιθυμούν να ληφθεί υπ’ όψιν ως πρόσθετο στοιχείο για την πιστοποίησή τους ΚΑΙ αυτός ο τρόπος παρακολούθησης των σεμιναρίων.