ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών/επιστημονικών συνεργατών του ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: