ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΘ

Επισυνάπτουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Μητρώο/Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΒΕΘ καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου.