ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Αγαπητά μέλη,

σας γνωρίζουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (LEGALAID) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Παρακαλούνται όσα από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας να το δηλώσουν με αίτησή τους μέσω e-mail ([email protected]) ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΣΘ μέχρι την 12-4-2023 προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα της συνεργασίας

 

Ευχαριστούμε θερμά.

 

Συνημμένα αρχεία: