ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. 78/29.03.2023 συνεδρίασή του επικυρώνοντας την από 28.03.2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε τη ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ των μελών του από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και την μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.03.2023 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 31.05.2023. οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην διάταξη του άρθρου 69 ν. 5016/2022. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει προωθηθεί ουσιαστικά θα προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια την άρση της άνω αναστολής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                      Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

    Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                        Χρήστος Ε. Βρίκος